ANALOG INPUT VERSION: INPUT CONNECTIONS

  PIN 1 .............................NC
  PIN 2 .............................NC
  PIN 3 .............................NC
  PIN 4 .............................NC
  PIN 5 .............................NC
  PIN 6 .............................NC
  PIN 7 .............................NC
  PIN 8 .............................NC
  PIN 9 .............................NC
  PIN 10 .............................NC
  PIN 11 .............................NC
  PIN 12 Analog Singnal Input
  PIN 13 Input Common
  PIN 14 Internal Failsafe
  PIN 15 External Failsafe